Fasadmålning

Att en fasad är välskött är viktigt för att den ska se fräsch och fin ut. För att undvika att röta och mögel tar sig in är det bra att med jämna mellanrum måla om fasaden, detta gör att huset lättare och längre håller sig friskt.

På Holm Bygg & Måleri har vi den rätta utrustningen och framförallt kunskapen som krävs för att restaurera huset till sin forna glans, en glans som vi vill ska upprätthållas så länge som möjligt.

Vi utför professionella fasadmålningar på såväl radhus som villor, men även större hyresfastigheter. Vi tar stor hänsyn vid målning och ommålning av fasad, detta är viktigt då både material och behandling varierar beroende på vilka ytor och underlag man jobbar med.

Kontakta oss idag!